fbpx

Privacy Policy

Kuten suurimmassa osassa Internetiä, me keräämme myös evästeitä (cookies). Evästeitä luo Google Analytics, jota käytämme sivunlatauksien analysoimiseen ja nettisivumme kehittämiseen. Emme kerää mitään henkilökohtaista tietoa ja evästeet poistuvat tietokoneestasi viimeistään 24 tunnin kuluttua sivulla käymisestä. Mikäli et halua evästeitä, voit kytkeä ne selaimestasi pois. Mikäli et osaa kytkeä evästeitä pois, suosittelemme pikaista Google-hakua asian selvittämisessä. EU:n GDPR:n takia joudumme kuitenkin selventämään näitä asioita ja olemme lisänneet tähän alas tietosuojaselosteemme, johon voit tutustua.

Like most sites at Internet, we collect cookies from users. However, we are not going to use them to collect any sensitive information or to conquer the world. We want to know little things about our users at macro-level, so we Google Analytics to track our site. Cookies will mostly expire within 24 hours, or if you don’t want to get tracked by cookies, it’s possible to turn cookies off from your browser. If you don’t know how to turn them off, we recommend doing a Google search for that. Due the GDPR by EU we have to clarify these things to you, so we have added the privacy policy down here. Feel free to crawl through it.

Tietosuojaseloste

LUT Entrepreneurship Society ry

Tietosuojaseloste versio 25.05.2018

Rekisterinpitäjä
LUT Entrepreneurship Society ry (myöhemmin viitattu Lutes tai me)

PL 20
53850 Lappeenranta
Y-tunnus 2475174-9

Käsittelyn kohteena olevat sinua koskevat henkilötiedot

Kun olet yhteydessä Lutesiin sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa, puhelimitse tai muilla tavoin, voit luovuttaa meille henkilötietoja, kuten esimerkiksi nimesi ja yhteystietosi (esim. sähköpostiosoite, osoite).

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojesi luovuttaminen meille ei ole lakisääteinen tai sopimuksellinen vaatimus, eikä sinulla ole muutakaan velvollisuutta luovuttaa meille henkilötietojasi. Jos et luovuta henkilötietojasi meille, se saattaa kuitenkin vaikuttaa meidän mahdollisuuksiin toimia kanssasi.

Tietojen siirtäminen

Henkilötietoja ei luovuteta säännöllisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Lutesin yhteistyökumppaneille Lutesin tapahtumien järjestämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille: Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle Lutesin toimesta. Lutes voi kuitenkin käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; Lutes on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti tai rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Missä säilytämme henkilötietojasi?

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Mahdolliset manuaaliset aineistot suojataan säilyttämällä niitä lukitussa tilassa, jonne pääsy ulkopuolisilta on estetty.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Lutesin jäsen tai henkilötietojen säilyttäminen on perusteltua Lutesin toimintaan liittyvien etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi.
Maksuihin liittyviä tietoja säilytetään Suomen kirjanpitolain mukaisesti kymmenen (10) vuoden ajan. Käsittelemme joitakin mahdollisiin ostoihisi liittyviä tietoja soveltuvan tavaroiden ja palveluiden osota koskevan lainsäädännön sekä kuluttajalainsäädännön mukaisesti.

Oikeutesi

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, ja oikeus vaatia henkilötietojesi oikaisua.

Voit tiettyjen olosuhteiden vallitessa vaatia henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista taikka vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi olet tiettyjen olosuhteiden vallitessa oikeutettu vastaanottamaan henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtämään nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on milloin tahansa oikeus kokonaan tai osittain peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Peruutuksen vaikutus alkaa sen antamishetkestä. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.
Mikäli haluat valittaa suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle tai mille tahansa muulle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka valvoo yritysten henkilötietojen käsittelyä.

Evästeet

Lutes käyttää sivuillaan evästeitä (cookies) verkkopalvelun tuottamiseksi ja verkkoliikenteen datan analysoimiseksi. Evästeitä ei käytetä ja niiden tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien palveluihin. Evästeet voi estää kokonaan tai osittain verkkoselaimen tietosuoja-asetuksista, mutta se voi johtaa useiden sivujen sisäänkirjautumisjärjestelmien toimimattomuuteen ja huonolaatuisempaan palveluun.

Yhteydenotot

Mikäli haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai muuten ottaa meihin yhteyttä suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, voit ottaa yhteyttä meihin lähettämällä sähköpostia Lutesin hallituksen jäsenelle Noora Saksalle sähköpostiosoitteeseen noora(at)lutes.fi.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tämä tietosuojaseloste on hyväksytty Lutesin hallituksen kokouksessa 25.05.2018. Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.05.2018.